2020. 10. 28. szerda, Simon, Szimonetta
Igazságügyminiszter: "a jogállamiság nem egy egyetemes fogalom" Az Euronews felületén közölt véleménycikkben ágál Varga Judit magyar igazságügyi miniszter az ellen, hogy az unióban a jogállamisághoz kössék a források elosztását. A tárcavezető szerint ez csak egy kiüresedett ... ...
Több bevételből kisebb nyereség a Groupamánál A Groupama Biztosító 2016-ban 97,43 milliárd forint díjbevételt ért el, 4,3 százalékkal magasabbat az előző évinél, az adózás utáni nyereség az előző évi 5,17 milliárd forintról 4,09 milliárd forintra csökkent - közölte a magyar számviteli szabályok alapján a biztosító az MTI-vel pénteken....
Puerto Rico csődöt jelentett Puerto Rico kormányzata csődeljárást kért maga ellen, miután képtelen volt kezelni az államadósságot.
Keresés
Értékelés
Értékelés
Értékelés
Értékelés
Értékelés
0
5
4
3
2
1
0

Azonnali hatályú felmondás a gyakorlatban


A munkaviszony sokak életét alapjaiban meghatározó hierarchikus jogviszony, amelynek tartalmát és megszűnését is törvény szabályozza. Az azonnali hatályú felmondás sok esetben elkerülhetetlen és tényleg indokolt, azonban a Munka törvénykönyve csak szűk esetkörben teszi lehetővé a felmondási idő nélküli munkaviszony megszüntetést. Amennyiben a munkáltató vagy a munkavállaló sérelmezi, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal szűnt meg, bíróság dönthet a jognyilatkozat jogellenességéről. A D.A.S. JogSzerviz szakértője az azonnali hatályú felmondás gyakorlati kérdéseit tekinti át.

Mikor lehet vele élni? A munka törvénykönyve értelmében a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi – fejtette ki dr. Varga Júlia.

Ezen túl akkor is, ha valamelyik fél egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A jogszabály szövegéből is kitűnik, hogy csak a másik fél szándékosan vagy súlyosan gondatlanul tanúsított kirívó magatartása alapozhatja meg az azonnali hatályú felmondást, így jelentéktelen jogsértés esetén, vagy a munkaviszonyon kívüli magatartások esetén nem alkalmazható.

Fontos a határidőhöz kötöttség

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A Kúria elvi éllel több alkalommal kimondta, hogy a 15 napos határidő elmulasztása nem menthető ki, így ennek betartására fokozottan figyelemmel kell lenni.

A 15 napos határidő akkor kezdődik, ha a fél hivatalosan tudomást szerez azokról a körülményekről, amelyek ismeretében megalapozottan dönthet arról, kíván-e élni a munkaviszony azonnali megszüntetésével.

Fontos, hogy a munkahelyi pletykákból történő értesülés vagy a gyanú nem hivatalos tudomásszerzés. Az azonnali hatályú felmondást megalapozó indok felmerülése után azonban a fél köteles haladéktalanul megtenni azokat a lépéseket, amelyek az alapos ismeretek megszerzéséhez szükségesek.

Ennek értelmében tehát egyeztetni kell a munkáltatóval, tájékoztatást kell kérni tőle, hogy az indok valóban fennáll-e. Így fontos, hogy a felek az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek megfelelően, körültekintően és figyelmesen járjanak el. Az azonnali hatályú felmondást minden esetben indokolni kell.

Példák a bírói gyakorlatból

Minden munkahelyi konfliktust, kötelezettségszegést egyedileg, az összes eseti körülmény vizsgálatával kell megítélni. De néhány példa a gyakorlatból segíthet annak szemléltetésében, hogy milyen esetekben lehet azonnal megszüntetni a jogviszonyt.

A munkavállaló azonnali hatályú felmondását jogszerűnek tekintette a bíróság abban az esetben, amikor a munkáltató rendszeresen jelentős mértékű túlórára kötelezte a munkavállalót. Ugyanakkor azt a jelenléti íven a munkavállaló nem tüntethette fel, és azért nem részesült díjazásban. Ezen túl készenléti jelleg munkakörben történő jogellenes foglalkoztatás önmagában megalapozza a munkavállaló azonnali hatályú felmondását.

Kimondta továbbá a Kúria azt is, hogy a munkabér megfizetése a munkáltató alapvető kötelezettsége. Így a bérfizetésre a munkáltató akkor is határidőben köteles, ha a munkavállalójával szemben olyan vizsgálatot folytat, amelynek eredményeként utóbb esetleg vele szemben kártérítési igénnyel élhet.

A bérfizetés elmaradása a munkavállaló megélhetését veszélyezteti, így annak részbeni teljesítése s az azonnali hatályú felmondás jogszerű indokául szolgálhat.

Forrás: Thinkstock

Lényeges, hogy a felmondási idő alatt elkövetett kötelezettségszegés miatt – minthogy a feleket ekkor is terhelik a jogviszonyból eredő kötelezettségek – a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntetheti.

Fontos munkavállalóként tisztában lenni azzal is, hogy a munkából történt ismételt, engedély nélküli távollétek, valamint a munkavállaló magatartásából eredő munkahelyi konfliktusok az azonnali hatályú felmondást megalapozzák. Ha azonban a munkavállaló kellő időben, illetve többször jelezte betegedését a munkáltatónak, és az igazolások kiadása után azokat meg is küldte a részére, a távolmaradására alapított azonnali hatályú felmondás jogellenes.

Ha a munkáltató huzamosabb időn át nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének és a munkavállaló emiatt él azonnali hatályú felmondással, a felmondást megalapozottnak kell tekinteni és megilletik a munkáltató rendes felmondása esetén járó anyagi juttatások.

A megfelelő munkafeltételek biztosítása szintén a munkáltató kötelezettsége. Ezért amennyiben a munkavállalónak rövid időn belül helyettesítőként megfelelő információ és helyismeret, betanítás hiányában kell ellátnia a tevekénységét, a kisebb súlyú mulasztások az azonnali hatályú felmondás jogszerű indokául nem szolgálhatnak.

Ezen túl a munkáltató lényeges kötelezettségszegésének minősül a munkaeszköz biztosításának elmaradása is, ami megalapozza az munkavállaló azonnali hatályú felmondását – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/[1]

References

  1. ^ https://das.hu/ (das.hu)


További hírek

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken az álláskeresők száma

Októberre 306 ezerre mérséklődött a számuk, és ez a szeptemberi adatokhoz képest 5,3 százalékos csökkenést jelent.


Itt a nagy bejelentés, szankcionálható lesz a termékek kettős minőségének gyakorlata

A kormány így is védi a magyar fogyasztókat. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd a kettős minőség.


Közel 10 milliárd forint többletforrás jut a NAK tájékoztatási szolgáltatásának támogatására

Az összeg hozzájárul a falugazdász-hálózat működtetéséhez, így az uniós pályázati források lehívásához is.


Így vásárolnak a magyarok külföldi webáruházakból

Érdekes adatokat tettek közzé egy reprezentatív felmérés eredményeként.


Panírozott csirkefalatkát küldtek fel az űrbe - videóval

Az élelmiszer a nagy kaland után visszatért a Földre.Busásan meg fognak térülni a nemzeti exportvédelmi program támogatásai

Olyan vállalkozásokat segít a kormány, amelyek nemzetközi összehasonlításban is egyedit tudnak nyújtani.


Meghalt a világ egyik legsikeresebb üzletembere, aki tésztagyárból hozott létre technológiai óriáscéget

A remetekirálynak hívott cégvezetővel nem mindennapi sikertörténetet írt a Samsung.


A Tesla csaknem 48 ezer autóját hívja vissza

A Kínában hozott intézkedés a távol-keleti országban az elmúlt években eladott autóik döntő részét érinti.


Bejelentés a csokról, a hitelmoratórium meghosszabbítása és új beruházások

Ezek voltak a hét legfontosabb gazdasági hírei. Az Origo összefoglalója.